Opinie o Nas

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJE O COOKIES

Polityka prywatności

1.Wszelkie określenia użyte w niniejszym dokumencie należy interpretować zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym pod adresem https://wet-zoo.pl/pl/content/3-regulamin


2. Administratorem  danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu jest Beata Cynk,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wet- Zoo Beata Cynk, ul. Wincentego Pola 6 , 35-021 Rzeszów, NIP: 8131806676 .
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail 
biuro@wet-zoo.pl lub pod numerem telefonu 665665672, a także osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy sklepu.

3. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się równocześnie na automatyczne zbieranie i
udostępnianie statystyk swojej aktywności w Sklepie Internetowym. Dane te są zbierane za
pośrednictwem („google analytics”) i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności
Klientów w Sklepie Internetowym.


4. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane zgodnie z prawem polskim i
europejskim w tym ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.


5. Strona zbiera dane za pośrednictwem (Google Analytics), aczkolwiek zbierane dane mają
wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania Sklepu Internetowego.


6. Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane.


7. Administrator w celu rejestracji konta zbiera następujące dane osobowe:
a) Imię Nazwisko/Nick,
b) hasło,
c) adres dostawy,
d) adres poczty elektronicznej e-mail,
e) ewentualnie dane konieczne do wystawienia faktury;


8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 7 jest niezbędne do świadczenia przez
Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy
Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem
świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.


10. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskiwania
wszelkich wyczerpujących informacji na temat m.in. źródła, sposobu, celu, zakresu
przetwarzania swoich danych oraz ich poprawiania.


11. Usługobiorcy/Klientowi przysługuje prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub
ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


12. Administrator zapewnia, że stosuje wszelkie środki zapewniające ochronę w przedmiocie
przekazanych przez użytkowników danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.


13. Administrator danych nie udostępnia danych Klientów podmiotom trzecim z wyłączeniem
przypadków wystąpienia o nie przez sąd lub uprawniony do tego organ administracji
publicznej na mocy obowiązujących przepisów prawa.


14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmian polityki prywatności związanych ze
zmianami przepisów prawa lub z istotnych przyczyn technicznych czy organizacyjnych.
Zmiany te zostaną wskazane i wprowadzone w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od
momentu udostępnienia planowanych zmian.

15. Sklep internetowy spełnia wszystkie wymogi RODO odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych 
na potrzeby świadczenia Ci usług. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: 
https://wet-zoo.pl/pl/content/82-rodo

Informacje o cookies

1. W związku z korzystaniem z („Google Analytics”) Sklep Internetowy korzysta z cookies –
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko W celu zablokowania cookies potrzebne do tego
informacje znajdziesz w podlinkowanym artykule, w rozdziale: „Blokowanie ciasteczek”.


2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep
Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym
Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki
internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia
przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy
jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w
korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której
ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza
wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
3. Pliki cookies nie służą do przechowywania danych osobowych i są wykorzystywane
jedynie w celach usprawnienia działania strony internetowej Sklepu Internetowego.