Opinie o Nas

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Wszelkie określenia użyte w niniejszym dokumencie należy interpretować zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym pod adresem https://wet-zoo.pl/pl/content/3-regulamin
 2. Administratorem  danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu jest Beata Cynk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wet- Zoo Beata Cynk, ul. Wincentego Pola 6 , 35-021 Rzeszów, NIP: 8131806676. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@wet-zoo.pl lub pod numerem telefonu 665665672, a także osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy sklepu.
 3. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się równocześnie na automatyczne zbieranie i udostępnianie statystyk swojej aktywności w Sklepie Internetowym. Dane te są zbierane za pośrednictwem („google analytics”) i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów w Sklepie Internetowym.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane zgodnie z prawem polskim i europejskim w tym ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 5. Strona zbiera dane za pośrednictwem (Google Analytics), aczkolwiek zbierane dane mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania Sklepu Internetowego.
 6. Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane.
 7. Administrator w celu rejestracji konta zbiera następujące dane osobowe:
  a) Imię Nazwisko/Nick,
  b) hasło,
  c) adres dostawy,
  d) adres poczty elektronicznej e-mail,
  e) ewentualnie dane konieczne do wystawienia faktury;
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 7 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.
 9. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskiwania wszelkich wyczerpujących informacji na temat m.in. źródła, sposobu, celu, zakresu przetwarzania swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Usługobiorcy/Klientowi przysługuje prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. Administrator zapewnia, że stosuje wszelkie środki zapewniające ochronę w przedmiocie przekazanych przez użytkowników danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.
 12. Administrator danych nie udostępnia danych Klientów podmiotom trzecim z wyłączeniem przypadków wystąpienia o nie przez sąd lub uprawniony do tego organ administracji publicznej na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 13. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmian polityki prywatności związanych ze zmianami przepisów prawa lub z istotnych przyczyn technicznych czy organizacyjnych. Zmiany te zostaną wskazane i wprowadzone w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia planowanych zmian.
 14. Sklep internetowy spełnia wszystkie wymogi RODO odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby świadczenia Ci usług. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://wet-zoo.pl/pl/content/82-rodo

Rodo

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Beata Cynk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wet- Zoo Beata Cynk, ul. Wincentego Pola 6 , 35-021 Rzeszów, NIP: 8131806676 . Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@wet-zoo.pl lub pod numerem telefonu 665665672, a także osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy sklepu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO w celu należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy) oraz jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia uzasadnionych interesów administratora (dochodzenie roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym wystawianie dokumentów księgowych). Dopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingowych wyłącznie za dodatkowo udzieloną przez Państwa zgodą.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Jednocześnie informujemy, że przestaniemy przetwarzać Państwa dane w wyżej wskazanych celach, chyba że Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz administratora, podmiotom realizującym kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz administratora, pozostałym podwykonawcom administratora świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, a także dostawcom towarów, organom nadzorującym przestrzeganie prawa i innym organom administracji publicznej oraz pracownikom administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownego upoważnienia, ponoszących odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom, aniżeli wyraźnie upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Ponadto wskazujemy, że mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo dalszego przetwarzania danych, należy kliknąć w poniższy odnośnik: KLIKNIJ TU i postępować zgodnie z dalszą instrukcją.

Informacje o cookies

 1. W związku z korzystaniem z („Google Analytics”) Sklep Internetowy korzysta z cookies – http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko W celu zablokowania cookies potrzebne do tego informacje znajdziesz w podlinkowanym artykule, w rozdziale: „Blokowanie ciasteczek”.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 3. Pliki cookies nie służą do przechowywania danych osobowych i są wykorzystywane jedynie w celach usprawnienia działania strony internetowej Sklepu Internetowego.