Opinie o Nas

Zwroty i reklamacje

Zwrot i wymiana towaru:

 1. Zwrot oraz wymiana towarów, o ile nie noszą one żadnych oznak użytkowania i zapakowane są w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie są akceptowane: 
  a) w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakupu,
  b) tylko w tym sklepie WET- ZOO, w którym zwracany lub wymieniany towar został zakupiony,
  c) może nastąpić tylko po okazaniu oryginału paragonu kasowego lub faktury VAT. Brak oryginału paragonu kasowego lub faktury VAT skutkuje niemożliwością dokonania zwrotu lub wymiany towaru na inny.
 2. Wymiana towaru na inny polega na zwrocie towaru i zakupie nowego.
 3. Kwota zapłacona za wszystkie towary zakupione w sklepie WET-ZOO, jest zwracana w taki sam sposób, w jaki była dokonana płatność.
 4. Do każdego zwrotu oraz wymiany wypełniany jest wewnętrzny FORMULARZ ZWROTU TOWARU, który musi zostać podpisany przez klienta oraz pracownika sklepu WET-ZOO. Formularz zwrotu towaru wypełnia pracownik sklepu. Oryginał formularza zwrotu towaru pozostaje w sklepie natomiast klientowi przekazywany jest kopia tego formularza.
 5. Warunkiem przyjęcia przez sklep zwrotu, obok spełnienia zapisu pkt.1 powyżej, jest podanie na FORMULARZU ZWROTU TOWARU numeru telefonu oraz złożenie czytelnego podpisu klienta. Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu jeżeli klient nie poda nr telefonu i/lub nie złoży czytelnego podpisu na FORMULARZU ZWROTU TOWARU. Podany przez klienta nr telefonu służył będzie tylko do ewentualnego kontaktu z klientem w celu przeprowadzenia krótkiej ankiety dotyczącej przyczyn zwrotu, mającej na celu poprawę jakości obsługi oraz oferowanych towarów. Podany przez klienta nr telefonu nie będzie wykorzystywany do celów handlowych i reklamowych.
 6. Jeżeli klient dokonał zwrotu wszystkich pozycji znajdujących się na paragonie fiskalnym wówczas paragon nie jest zwracany klientowi i załączany jest do formularza zwrotu towaru.
 7. Jeżeli klient dokonał zwrotu części pozycji znajdujących się na paragonie fiskalnym wówczas pracownik sklepu wykreśla te pozycje na oryginale paragonu stawiając obok nich parafkę, następnie na odwrocie paragonu robi zapis wykreślonych pozycji, stempluje pieczątką sklepu i podpisuje się imieniem i nazwiskiem. Kserokopia obu stron paragonu pozostaje załączona do oryginału formularza zwrotu towaru i zostaje w sklepie a oryginał paragonu zwracany jest klientowi.
 8. Jeżeli klient dokonał zwrotu wszystkich lub części pozycji znajdujących się na fakturze VAT wówczas pracownik sklepu wystawia klientowi korektę tej faktury.
 9. Pisemne uwagi dotyczące zwrotu lub wymiany prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta sklepu WET-ZOO na adres:
  a) adres pocztowy: WET-ZOO Beata Cynk Wincentego Pola 6, Rzeszów 35-021
  b) adres e-mail: biuro@wet-zoo.pl